Podejścia pedagogiczne w wychowaniu

Wychowanie dziecka to trudna sprawa, można wybrać różne podejścia. Jednym z najpopularniejszych teraz jest pedagogika Montessori. Poniżej pokrótce zestawienie trzech najpopularniejszych pedagogik.

W wychowaniu nie trzeba stosować całego podejścia pedagogicznego, można wybrać tylko elementy, które dla Was są najlepsze i najwygodniejsze. Najważniejsze jest to, że szukacie pomysłów i pomocy w wychowaniu.

Pedagogika Montessori – system wychowawczy stworzony przez włoską lekarkę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opiera się na wszechstronnym rozwoju dziecka. Bardzo ważne jest środowisko, w której przebywa dziecko, w tym pomoce edukacyjne. Wiele pomocy jest samodzielnie wykonanych przez rodziców i nauczycieli, najczęściej z naturalnych surowców. Dzieci otoczone są od początku przedmiotami codziennego użytku. Rozwój nastawiony jest na samodzielność, podążanie za dzieckiem.

Pedagogika waldorfska – stworzona przez Rudolfa Steinera. Głównym założeniem jest wszechstronny rozwój dziecka, w trzech strefach: myśli, uczuć i woli. Charakterystyczne jest duże przywiązanie do działań artystycznych oraz praktycznych. Jej podstawowymi założeniami brak ocen i podręczników oraz edukacja zintegrowana przez całą szkołę podstawową.

Fińskie podejście – głównym założeniem jest równość wszystkich, rodziców, uczniów i nauczycieli. Nie ma faworytów wśród nauczycieli i uczniów, nauczyciele nie znają profesji rodziców. Wszyscy traktują się z szacunkiem. Plan nauki określany jest dla każdego ucznia indywidualnie. Nauka opiera się na tym, co praktyczne, uczniowie uczą się tylko tego, co jest potrzebne i przydatne w życiu. Uczy się ten, kto chce, nauczyciel motywuje. Ważna jest niezależność