Szkoła – koniec wakacji

Niestety wspaniały czas wakacji się kończy i zaczyna się szkoła. Dla niektórych jest to nowa przygoda – pierwsza klasa. Niektórzy z radością idą do kolejnej klasy, ale są i tacy, którzy bardzo niechętnie wracają do szkoły.

W szkole dzieci doświadczają wielu emocji, tych pozytywnych i tych negatywnych. Szkoła sprzyja nawiązywaniu relacji, znajdywaniu przyjaciół, ale też nawiązywania niechcianych relacji. Zdarza się, że dziecko jest prześladowane gnębione. O ile w przyjaźni nie trzeba za dużo uczyć dzieci jak się zachowywać, dzieci działają instynktownie. Bardzo ważne przed rozpoczęciem pierwszej klasy, ale też po powrocie z wakacji jest uświadomienie dziecka o granicach. Nam, dorosłym może wydawać się oczywiste, że dzieci wiedzą jak mówić nie, jak się obronić przed wyzwiskami. Otóż dla dzieci wcale to nie jest takie oczywiste. Warto o tym porozmawiać, wyjaśnić co znaczą granice cielesne. Uświadomić dziecko, że wyzywanie, ubliżanie to też przemoc, ale psychiczna.

Jak nauczyć dziecko się bronić?

W przypadku nastolatków po prostu warto porozmawiać. Z młodszymi dziećmi sama rozmowa może nie wystarczyć. Oczywiście pociecha zrozumie słowa, ale warto byłoby jeszcze poćwiczyć np. rozgrywając scenki sytuacyjne. Najpierw sami ustalmy plan takiej scenki, jaki jest cel. Następnie powiedzmy dziecku jak będzie wyglądać zabawa, przekażmy jej cel. Dla dzieci też jest to ważne, że chcemy pomóc mu się bronić, wspierać tam, gdzie nie możemy być. Jak już dziecko zna cel, wie, że my będziemy atakować, jeszcze raz podkreślmy, że to zabawa i to co mówimy nie jest prawdą, my tak nie myślimy. Można później zamienić się rolami. Pewnie nie wystarczy tylko jedna scenka, możemy powtórzyć ją kilka kary w przeciągu kilku dni. Warto powtórzyć kilka razy zwrot np.: „przestań, daj mi spokój” albo inny wspólnie wypracowany.

Oprócz obrony słownej powiedzmy dziecku do kogo w szkole może zwrócić się o pomoc, wymieńmy wszystkich, którzy przyjdą nam do głowy, dyrektor, nauczyciel, woźni, pedagog, psycholog.

Oprócz lekcji obrony postarajcie się Kochani ułatwić dziecku życie w szkole, o tym w tym tutaj.

Pamiętajmy, żeby na koniec zapewnić dziecko, że Wam rodzicom może o wszystkim powiedzieć.