Autyzm – nie taki straszny

Autyzm – z czym Wam się kojarzy? Wiele osób niezwiązanych z „branżą” edukacyjną oraz nieznających żadnej osoby ze spektrum ma o osobach ze spektrum mylne zdanie. Niedawno znajoma mówiła mi, że autysta to wg niej ktoś w swoim świecie, kołyszący się, prawie, że niewyuczalny.

Jakże to jest niesprawiedliwe w stosunku do autystów. Dobrze, że istnieje dzień świadomości o autyzmie, dzięki czemu łamiemy stereotypy, przynajmniej mam taką nadzieję.

Autyzm to choroba

Autyzm to nie choroba. Teraz przyjęło się mówić osoba ze spektrum. To nie jest choroba, z tego nie da się wyleczyć, nie ma tabletki. Osoba ze spektrum po prostu uczy się żyć w zwykłym świecie. Terapia bazuje na mocnych stronach osób ze spektrum i minimaliuje bariery.

Osoby z autyzmem są agresywne

Zdarzają się, ale i osoby „zwykłe” są agresywne i z zespołem Downa i z cukrzycą. Agresja nie jest przypisana do autyzmu. Autyści mogą być agresywni, tak samo jak każdy inny człowiek. Zdarza się, że częściej nie panują nad sobą.

Autyzm to brak mowy

Kolejny mit. Zdarza się, że niektóre osoby ze spektrum nie mówią, szczególnie te nisko-funkcjonujące, ale nie większość. Większość osób ze spektrum zaczyna mówić później, mają jakieś trudności z mówieniem.

Autyści są upośledzeni umysłowo

Kolejny mit, często powtarzany. Okoły 30 procent osób ze spektrum jest też niepełnosprawna intelektualnie, pozostałe, aż 70% posiadają iloraz inteligencji na poziomie przeciętnym i wyższym.

Autyści są uzdolnieni

Nie jest prawdą, że każda osoba ze spektrum ma jakieś uzdolnienia, na ogół są one bardzo wąskie i współwystępują z nieprzystosowaniem społecznym. Często te uzdolnienia są z matematyki, fizyki, informatyki.

Autyści nie potrzebują ludzi

Jest to krzywdzące stwierdzenie, osoby ze spektrum zawierają przyjaźnie, wchodzą w relacje. Nie wszystkie osoby, ale większość stara się uczyć nawiązywania relacji społecznych i poprawiać swoje kontakty.

Autyści zawsze mówią prawdę

Autyzm i szczerość nie jest równoznaczne, ale większość osób ze spektrum mówi prawdę. Może mają więcej odwagi niż reszta społeczeństwa. Kto inny powiedziałby nauczycielce, że niepotrzebnie była u fryzjera bo wygląda znacznie gorzej.

Autyści to chłopcy

Prawdą jest, że znaczniej częściej chłopcy, badania wskazują, że 1 na 9 osób ze spektrum to dziewczynka.

Niemowlęta nie mają autyzmu

Już niemowlęta mogą wykazywać pierwsze symptomy, mogą to być np. brak wskazywania paluszkiem, niewyciąganie rąk do rodziców. Nie znaczy też to, że dzieci, które nie wykazują podanych umiejętności mają autyzm bądź nie. Do orzeknięcia autyzmu potrzebne jest więcej symptomów.

Wg mnie osoby ze spektrum autyzmu są wyjątkowi, wrażliwi i szczerzy. Są cudownymi osobami, uwielbiam z nimi pracować, nigdy się nie nudzę w pracy, zawsze mnie zaskakują. Wiem też, ze rodzicom nie jest tak lekko, przejście przez niejeden rytuał i rutynę wymaga więcej wysiłku niż przebiegnięcie maratonu.