Nie tylko bicie jest przemocą – słowa ranią

Przemoc emocjonalna często nie jest tak widoczna jak przemoc fizyczna. Jednak boli tak samo jak fizyczna oraz zostawia ślady na całe życie. Dla dziecka jest równie okrutna.

Agresja słowna to przemoc emocjonalna

Do najczęstszych form przemocy zaliczamy:

  • upokarzanie, zawstydzanie, warunkowanie miłości,
  • zastraszanie, szantaż emocjonalny,
  • nieprzewidywalność reakcji,
  • destrukcyjna krytykę,
  • nieszanowanie potrzeb.

Przemoc emocjonalna, ale też fizyczna ma na celu wyrządzenie szkody. Chociaż czasem rodzice nie zdają sobie do końca sprawy, że chcą dziecku wyrządzić krzywdę, jednak wyrządzają. Jest to bardzo smutne. Każda przemoc dorosłego wobec dziecka wykorzystuje przewagę nad dzieckiem. Często dzieci w takiej sytuacji są bezbronne i nie mają możliwości się bronić.

Dlaczego rodzice stosują przemoc?

Bycie rodzicem jest bardzo trudne. Wymaga od nas wiele świadomości, opanowania, kontrolowania emocji. Zdarza się ciężki dzień, wtedy nie zawsze mamy cierpliwość tłumaczenia czegoś po raz setny, no i zdarza się wybuch i krzyk na dziecko. Przenosimy naszą złość. Czasem frustracja po całym dniu, kłótni z partnerem też nie pomaga.

Niektórym rodzicom takie incydenty przemocy zdarzają się rzadko, ale nawet takich krótkich chwil nie jesteśmy w stanie wymazać z pamięci dziecka.

Inni rodzice stosują przemoc, ponieważ wobec nich tez była przemoc stosowana. W wielu rodzinach prawdą przekazywaną z pokolenia na pokolenie jest to, że bez krzyku na dziecko, dziecka się nie wychowa. Skoro ja zostałem tak wychowany i jestem porządnym człowiekiem, to trochę krzyku nie zaszkodzi.

Rodzic czasem myśli, że jak nakrzyczy na dziecko, ono zaraz zapomni o tym i się tym nie przejmie. Wcale tak nie jest.

Obraz dziecka wobec którego stosowana jest przemoc

Dzieci, wobec których stosowana jest przemoc emocjonalna często tłumią w sobie uczucia, szczególnie te, które są odbierane przez rodziców negatywnie, tak jak złość, gniew. Takie dzieci starają się też tworzyć obraz idealnych rodziców w oczach innych. Niestety nie czują się kochani, nie czują dumy swoich rodziców.

Wydawać by się mogło, że dziecko, które doświadcza przemocy będzie posłuszne, a się okazuje, że jest odwrotnie. Dzieci mają wtedy chęć przeciwstawienia się rodzicowi, więc zachowania niechciane przez rodziców nasilają się. Jeśli rodzic karze za złoszczenie się, sposobem na rozładowanie emocji może być autoagresja lub zachowania agresywne wobec innych. Niektóre dzieci stają się grzeczne, ale z lęku przed rodzicem

Konsekwencje stosowania przemocy

Długotrwałe stosowanie przemocy emocjonalnej znacząco i negatywnie wpływa na rozwój dziecka oraz niesie poważne skutki. Takie dzieci nie mają wiary w siebie, poczucia bezpieczeństwa. Nie potrafią szukać wsparcia, często są zagubione. Takie dzieci mogą też mieć problemy w nauce oraz z nawiązywaniem kontaktów społecznych. Mogą cierpieć na depresje, być wycofane lub zupełnie przeciwnie – hiperaktywne z zachowaniami agresywnymi. Jako nastolatki częściej sięgają po używki, mają próby samobójcze.

To jak wychowujemy nasze dzieci, ma ogromny wpływ na ich życie dorosłe. Starajmy się być świadomymi, spokojnymi rodzicami, którzy mają, może nie najmądrzejsze dziecko, ale na pewno szczęśliwe.