Dysleksja na co dzień, a może codzień

Dzisiaj znów dysleksja. Tydzień temu dysleksję przedstawiłam bardziej opisowo (tutaj), a dzisiaj chciałabym zaproponować sposoby do pracy z dzieckiem dyslektycznym, a raczej do ułatwienia życia. Dysleksja to nie tylko trudności w czytania, ale niestety szereg towarzyszących temu „nieprzyjemności”. Nie ma się co załamywać, a trzeba działać. Poniższe sposoby ułatwią Waszemu dziecku życie.

1) tablica w domu – aby ułatwić dziecku pracę i organizację czasu można powiesić tablicę w pokoju, aby był tam zawsze plan lekcji, rozpisane zadania domowe czy inne ważne zadania w danym tygodniu, miesiącu

2) przygotowanie do szkoły – pomóż swojemu dziecka stworzyć listę, zgodnie z którą będzie pakować rzeczy potrzebnych do zajęć. Oprócz potrzebnych książek i zeszytów ze wszystkich przedmiotów powinien znaleźć się na niej strój na wf, jedzenie, picie, piórnik. Na początku ta lista może być używana codziennie w formie do odznaczania, później z czasem tylko do sprawdzenia czy wszystko jest przygotowane.

3) przepisywanie z tablicy – jest to trudne dla dzieci z dysleksją, ponieważ często nie nadążają nad klasą bądź robią błędy. Zamiast przepisywania dobre są gotowe notatki, praca w grupach bądź robienie podkreśleń w tekście z najważniejszych rzeczy

4) pisanie wypracowań i innych zadań domowych z błędami – niestety tutaj najczęściej dyslektycy potrzebują pomocy, więc warto pomóc dziecku sprawdzić poprawną pisownię. Innną alternatywą są komputerowe korektory pisowni, nawet taki z bezpłatnego pakietu office. Polecane są też programy multimedialne np. Eduterapeutica

5) plan zajęć – dobrze jak będzie kolorowy, łatwiej wtedy odnaleźć odpowiednią lekcję oraz salę. Taki plan znacznie ułatwi orientację dziecku w szkole i zapobiegnie spóźnieniom

6) niska samoocena – niestety często, jeśli jest dysleksja jest i niska samoocena. W dużej mierze wynika to z doświadczonych porażek z czytaniem. Ważne zatem jest chwalenie dzieci jak najczęściej, ale pamiętajmy, żeby było to adekwatne do sytuacji.

7) rozwijanie inteligencji i myślenia – staraj się zachęcać swoje dziecko do przemyśleń, staraj się jak najczęściej zadawać pytania: dlaczego, jak; dopytuj o uzasadnianie; poproś o wyrażenie oceny, zachęć do porównań.

8) sala lekcyjna – dobrze jak uczeń z dysleksją może usiąść z przodu, w klasie panuje cisza i spokój, pozwól dziecku pić podczas lekcji

9) dzielenie nauki na materiały – nie zawsze jest możliwość podzielenia sprawdzianu na mniejsze partie, ale nauki w domu na ogół tak. Wymaga to od dziecka dużej dyscypliny, ale warto. Zawsze dzieci mają sprawdzian zapowiedziany tydzień wcześniej, dobrze jest, jeśli uczniowie z dysleksją uczą się codziennie, ale po trochę z danego przedmiotu. Naprzemiennie ścisłe przedmioty i humanistyczne. Idealna sytuacją jest uczenie się z lekcji na lekcję.

10) organizacja czasu – dysleksja przejawia się często z trudnościami w tym zakresie. Ważne jest, aby nauczyć dziecko sprawnej organizacji czasu. Może być to w następujący sposób: ustalenie listy zadań, określenie priorytetów. Następnie zaplanowania w czasie zadań. Na koniec refleksja, aby zastanowić się czy wszystkie cele zostały osiągnięte, czy czas został efektywnie wykorzystany.

Wyżej wymienione sposoby pomogą każdemu dziecku, nie tylko temu, któremu towarzyszy dysleksja. Dobra organizacja pracy pomaga i ułatwia życie każdemu.